Contact Us

Geng Chun Biotechnology Co., Ltd. 

No. 297, Zhongshan Road 3, 

Wuri District, 41449, 

Taichung City, 

Taiwan. 

Phone: +886 - 4233 68680

Business Reg. Code: 53130930